HN  web solutions
Image default
Zakelijke dienstverlening

Bescherm de adem

Wanneer er in een omgeving wordt gewerkt waarbij de lucht ernstig vervuild is, moeten de medewerkers adembeschermingsmiddelen dragen. Door het gebruik van deze middelen wordt de gezondheid van de medewerker beschermd. Schadelijke stoffen worden geweerd en de medewerker ademt alleen maar gezonde lucht in.

G4S zorgt voor veilige lucht

Als veiligheidsbedrijf heeft G4S Safety solutions kennis van alle zaken die kunnen spelen rondom de veiligheid van de medewerkers in een werkomgeving. Daar hoort uiteraard ook bij dat de medewerkers geen schadelijke stoffen kunnen inademen. Vandaar ook dat G4S in het assortiment volop adembeschermingsmiddelen heeft opgenomen. Je kan ervan verzekerd zijn dat het om betrouwbare apparatuur gaat aangezien G4S slechts werkt met vooraanstaande merken. Er zijn adembeschermingsmiddelen van onder andere MSA en Dräger verkrijgbaar. G4S vindt het belangrijk dat de adembeschermingsmiddelen gebruiksvriendelijk zijn. Het moet makkelijk te aan te brengen zijn en bovendien comfortabel dragen zodat je je aandacht bij de werkzaamheden kan houden.

Adembescherming van G4S

Je kan bij G4S terecht voor onder andere ademluchttoestellen, gasmaskers, longautomaten. Bovendien zijn er de nodige toebehoren beschikbaar zodat er een complete set aan adembescherming kan worden samengesteld. Uiteraard staan de deskundigen van G4S klaar om je te helpen en advies te geven. Niet elke situatie heeft namelijk dezelfde adembescherming nodig. Zo moet er onder andere rekening worden gehouden met de volgende factoren: door welke stoffen is de lucht vervuild, hoe lang moet er worden gewerkt in de vervuilde omgeving en wat zijn de grenswaarden van de gevaarlijke stoffen. Er bestaan twee typen gasmaskers, namelijk halfgelaats- en volgelaatsmaskers. Deze moeten worden voorzien van een filter. Welke filter is afhankelijk van welke gevaarlijke stoffen het betreft. Naast deze gasmaskers kunnen door G4S ook ademluchttoestellen worden geleverd. Deze toestellen hebben geen lucht uit de omgeving nodig om te kunnen functioneren. Ze zijn daarmee helemaal onafhankelijk van de omgeving.