HN  web solutions
Image default
Management

Top management in business

De ISO 9001-norm is doorspekt met de term “topmanagement”. Naast de verschillende clausules waarin de verantwoordelijkheden van het topmanagement worden genoemd, is er een specifiek punt waarin wordt ingegaan op de verwachtingen ten aanzien van de betrokkenheid van het topmanagement bij cruciale aspecten van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit punt, de vijfde norm met betrekking tot leiderschap, omvat een reeks activiteiten die het topmanagement nodig heeft om gezag en betrokkenheid bij het managementsysteem te tonen.

 

Maar wat is het topmanagement eigenlijk? Wat zijn de eigenlijke verantwoordelijkheden ervan binnen een bedrijf? Wat is een management review? Hieronder beantwoord ik deze en andere vragen over dit zeer fundamentele onderwerp wanneer we het hebben over kwaliteitsmanagementsystemen.

 

Wat is topmanagement?

Volgens de NBR ISO 9000:2015 over kwaliteitsmanagement – Termen en definities, is Topmanagement “een persoon of groep mensen die een organisatie op het hoogste niveau leidt en controleert.” Er staat ook dat “Het topmanagement de macht heeft om autoriteit te delegeren en middelen ter beschikking te stellen binnen de organisatie.”

 

Dit betekent dat het topmanagement de autoriteit, de middelen en de beslissingsbevoegdheid heeft met betrekking tot veranderingen in het bedrijf. Naast leiderschap moet het ook een verbintenis tonen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem.

 

De norm bevat geen verplichtingen met betrekking tot welke functie(s) deze rol op zich moet(en) nemen. Niettemin is het belangrijk dat deze persoon of deze groep zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden en blijk geeft van kennis, betrokkenheid en actieve deelname tijdens het gehele proces waarbij het managementsysteem betrokken is.

 

Wat zijn de verantwoordelijkheden van het topmanagement?

Het topmanagement is verantwoordelijk voor het vaststellen van beleidslijnen, richtlijnen en strategische doelstellingen, en voor het geven van leiding en richting aan het kwaliteitsmanagement binnen de organisatie. Het moet ook de verantwoordelijken aanwijzen en hen verantwoordelijk houden voor een grote verscheidenheid van managementsysteemprocessen.

 

Hieronder heb ik de verantwoordelijkheden van het topmanagement opgesomd zoals ze zijn beschreven in ISO 9001:2015:

 

Neem de verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem;

Zorg ervoor dat het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen voor het kwaliteitsmanagementsysteem zijn vastgesteld en verenigbaar zijn met de context en de strategische richting van de organisatie;

Zorg voor de integratie van de vereisten van het kwaliteitsmanagementsysteem in de bedrijfsprocessen van de organisatie;

Bevorderen van het gebruik van de procesbenadering en risicogebaseerd denken;

Ervoor zorgen dat de nodige middelen voor het kwaliteitsmanagementsysteem beschikbaar zijn;

Communiceer het belang van effectief kwaliteitsmanagement en van conformiteit met de vereisten van het kwaliteitsmanagementsysteem;

Ervoor zorgen dat het kwaliteitsmanagementsysteem de beoogde resultaten bereikt;

Personen aantrekken, sturen en ondersteunen om bij te dragen tot de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem;

Bevorderen van verbeteringen;

Ondersteunen van andere relevante managementfuncties om hun leiderschap te tonen voor zover van toepassing op hun verantwoordelijkheidsgebieden;

Toon leiderschap en betrokkenheid met betrekking tot klantgerichtheid;

Ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor relevante rollen worden toegewezen, gecommuniceerd en begrepen binnen de organisatie.

Voer een management review uit van het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie;

Opstellen, implementeren en onderhouden van een kwaliteitsbeleid;

Ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de relevante rollen zijn toegewezen, gecommuniceerd en begrepen binnen de organisatie.

De details van elk van deze verantwoordelijkheden zijn te vinden in de normen. Deze lijst laat echter zien hoe belangrijk en vitaal deze rol binnen een organisatie is. Het laatste punt onderstreept bovendien dat het topmanagement niet alleen de onderneming voorbereidt om elke uitdaging aan te gaan, maar ook de teams helpt om hun rol te vervullen. Iedereen in het bedrijf moet daarom betrokken zijn en bereid zijn om dingen te laten gebeuren. Leiders moeten werknemers laten zien dat leiderschap iets is dat op elk gebied en op elk moment van toepassing is, en dat elke rol een directe invloed heeft op de kwaliteit van de diensten en/of producten die door de organisatie worden geproduceerd.


 

 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/