HN  web solutions
Image default
Zakelijke dienstverlening

Waarom gebruiken werkgevers Game Based Assessments?

Werkgevers komen vaak voor uiteenlopende uitdagingen te staan. Een van die uitdagingen is het vinden van de juiste kandidaat die geschikt is voor de functie en past binnen het team. Het selectieproces, zoals veel werkgevers deze kennen, bestond altijd voor een groot deel uit giswerk. Het nadeel van deze vorm van selectie is dat je nooit echt zeker weet of een kandidaat geschikt is voor de functie en daarmee ook goed werkt levert. Uit onderzoek blijkt dat bijna 75% wel eens kandidaten aanneemt die niet geschikt zijn. En dat kost een organisatie geld, veel geld. Game Based Assessments zijn in het leven geroepen om dit te voorkomen. Lees hier waarom werkgevers nog meer de voorkeur geven om te werken met Game Based Assessments. 

 

Wat is een Game Based Assessment?

Deze assessments zijn een combinatie van innovatie in psychometrie met speltechnologie. Een voordeel is dat kandidaten het assessment online kunnen spelen. Het is een adaptive game waarbij het niveau wordt afgestemd op de kandidaat, zodat iedereen meerdere uitdagende levels moeten volbrengen. Elk level heeft zijn eigen taken en doelen. Maar het is meer dan alleen een spel spelen. Tijdens het doorlopen van een assessment worden in totaal meer dan 5.000 datapunten opgehaald. Dit is data over iemands gedrag en voorkeuren tijdens het spel wat inzicht geeft in de persoonlijkheidskenmerken en capaciteiten van de kandidaat. 

 

4 redenen voor werkgevers om Game Based Assessments te gebruiken

  1. Maken van een weloverwogen keuze

Een wervingstraject of sollicitatiegesprek is een momentopname. De keuze die de werkgever maakt op dat moment is vaak op basis van een onderbuikgevoel. Alleen zien we dat op lange termijn de verwachtingen niet altijd overeenkomen. Zo kan een kandidaat informatie opgedikt hebben in het CV of de antwoorden gegeven op basis waarvan de kandidaat verwacht dat de werkgever de antwoorden wil horen. Game Based Assessment zorgt dat je een duidelijk beeld krijgt van de kandidaat, zijn persoonlijkheid en karakter en op basis van deze informatie een weloverwogen keuze kan maken.

 

  1. Game Based Assessment leidt tot meer diversiteit op de werkvloer

In veel wervingstrajecten worden keuzes gemaakt op basis van vooroordelen. Zo neemt een werkgever, vaak onbewust, sneller een werknemer aan die veel overeenkomsten vertoont met huidige werknemers of zichzelf. Dit is een gemiste kans.Het uiteindelijke doel moet zijn dat de functie wordt ingevuld door de kandidaat die het meest geschikt is voor de functie. De assessments helpt bij het maken van een objectieve besluitvorming. 

 

  1. Je bespaart geld

Geld besparen met Game Based Assessment? Dat lees je goed. Doordat je gebruik maakt van de juiste data in het selectieproces ben je uiteindelijk minder geld kwijt. Het assessment stelt je als organisatie in staat om op basis van de testresultaten de kandidaten te filteren die het meest geschikt zijn voor de functie. De kwaliteit onder de kandidaten neemt toe wat geld en uiteindelijk ook veel tijd scheelt. 

 

Daarnaast bespaar je geld omdat de kans groter is dat de geselecteerde kandidaat langer op de functie blijft zitten. Doordat de kandidaat het beste past bij de functie en het team is de kans klein dat hij/zij binnen een jaar besluit om te zoeken naar een andere baan waardoor jij alsnog opnieuw het wervingstraject in moet.

 

  1. Beter gekwalificeerd personeel 

Je bent op zoek naar een kandidaat die geschikt is voor de functie. Het moet uitdagend genoeg zijn, maar niet te moeilijk zijn. Wanneer een kandidaat op zijn plek is en goed is in het werk dat hij doet verbeteren ook de bedrijfsprestaties. Bij traditionele werving procedures is het niet altijd met zekerheid te zeggen dat de kandidaat ook echt zo geschikt is als dat je in eerste instantie doet vermoeden. Een Game Based Assessment neemt deze twijfel weg en vergroot de kans op het succes van de nieuwe kandidaat.

 

https://www.brainsfirst.com/game-based-assessment/