HN  web solutions
Image default
Bedrijven

Water, gas en licht beheren van een pand

Ventilatie in een energiezuinig gebouw
De juiste ventilatie is noodzakelijk voor een energie-efficiënt huis omdat de lucht verzegelingstechnieken verontreinigende stoffen (zoals formaldehyde, vluchtige organische verbindingen en radon) kunnen vangen. De ventilatie helpt ook vochtigheid controleren, die de vormgroei en structurele schade kan veroorzaken.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

35. 35. Een energie-efficiënt gebouw zou een energieterugwinningsventilatiesysteem moeten omvatten. Een de ventilatiesysteem van de energierecuperatie verstrekt gecontroleerde ventilatie en minimaliseert energieverlies door energie van geconditioneerde lucht over te brengen die naar verse inkomende lucht gaat over te brengen.

36. 36. Installeer plaatselijke afzuigventilatoren boven keukenbereiken en in badkamers om puntventilatie te creëren. Puntventilatie verbetert de effectiviteit van natuurlijke en gehele huisventilatie door het verwijderen van binnenluchtvervuiling en vocht.

37. 37. Terwijl natuurlijke ventilatie de goedkoopste en meest energie-efficiënte manier is om gebouwen te koelen, werkt het het beste in combinatie met puntventilatie, plafondventilatoren en raamventilatoren. Voor grote huizen en gebouwen zijn hele gebouwenventilatoren een waardevolle investering.

Verwarmings- en koelsystemen van een energiezuinig gebouw
Koeling, verwarming en waterverwarming zijn de grootste energiekosten in woningen en commerciële gebouwen. De integratie van energiezuinige maatregelen in de verwarmings- en koelsystemen van een gebouw is essentieel om een energie-efficiënte structuur te creëren.

38. 38. Kies voor een zeer energiezuinig verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (HVAC). Zo is het meest efficiënte HVAC-systeem bijvoorbeeld 95 procent efficiënt, wat betekent dat 5 procent van de geproduceerde energie wordt uitgestoten. Overweeg om de HVAC om de tien jaar te vervangen.

39. 39. Een goede installatie van een nieuw HVAC-systeem is essentieel voor een energiezuinig gebouw. Onjuist geïnstalleerde HVAC-systemen kunnen de efficiëntie van een systeem tot 30 procent verminderen.

40. 40. Zorg ervoor dat de fronten van de ventilatieopeningen vrij zijn van obstakels zoals meubilair en papier. Geblokkeerde ventilatieopeningen hebben maar liefst 25 procent meer energie nodig om de lucht te verdelen.

41. 41. Installeer een programmeerbare thermostaat om perioden te beheren waarin de verwarming en koeling steeds lager en hoger kan worden gezet.

42. 42. Vervang het luchtfilter van het HVAC-systeem zoals voorgeschreven door de fabrikant van het apparaat. Vuile filters vertragen de luchtstroom en zorgen ervoor dat het systeem harder werkt om een gebouw warm of koel te houden. Ook voorkomt een schoon filter dat stof en vuil zich in het systeem ophopen. Stof en vuil in een HVAC kan leiden tot duur onderhoud en vroegtijdige uitval van het systeem.

43. 43. Onderhoud de HVAC jaarlijks om het hoge rendement, de lange levensduur en het comfort van het gebouw te garanderen.

44. 44. Om een energie-efficiënte gebouwafdichting te behouden, is het van cruciaal belang dat de kanalen die de lucht van en naar het HVAC-systeem leiden, worden afgesloten. Het is van bijzonder belang om de kanalen af te dichten die door de zolder, kruipruimte, onverwarmde kelder of garage lopen. Sluit de naden en aansluitingen van de kanalen af met afdichtingskit (mastiek) of met metalen (folie) tape en wikkel de kanalen vervolgens in isolatie. De isolatie zorgt ervoor dat de kanalen niet koud worden in de winter en warm in de zomer.

Hoogrendementswaterverwarmers met hoog rendement
Omdat verwarmingswater ongeveer 7 procent van het energiegebruik van commerciële gebouwen en 15 procent van het energiegebruik in huis uitmaakt, is het voor een hoogrenderend gebouw essentieel om bij de keuze van een waterverwarmingssysteem rekening te houden met energie-efficiëntie.

45. 45. Een boiler zonder tank verwarmt water op het moment dat het nodig is, waardoor er geen energie verloren gaat tijdens de stand-by werking.

46. 46. Installeer een (tank)boiler met hoog rendement. Hoogefficiënte boilers gebruiken 10 tot 50 procent minder energie dan standaardmodellen, wat energie en geld bespaart op de energierekening.

47. 47. Een hoogrendements-warmtepompboiler brengt energie van de omringende lucht naar water in een opslagtank. Hoogrendement warmtepompboilers zijn het meest effectief in warme klimaten met lange koelseizoenen.

48. 48. Een hoogrenderende zonneboiler kan de bedrijfskosten tot 90 procent verlagen.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Hernieuwbare energiebronnen voor een energie-efficiënt gebouw
49. 49. Installeer fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen die op het net zijn aangesloten voor een kosteneffectieve vorm van hernieuwbare energie. Fotovoltaïsche zonne-energie kan alle energiebehoeften van een gebouw van stroom voorzien, inclusief verlichting, verwarmings- en koelsystemen, apparaten en warm water.

50. 50. Installeer een klein windturbinesysteem, hetzij aangesloten op het elektriciteitsnet via uw energieleverancier, hetzij losstaand (off-grid). Een klein wind-elektrisch systeem kan de elektriciteitsrekening met 50 tot 90 procent verlagen. Een klein windsysteem kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt, waaronder waterpompen.

51. 51. Een klein “hybride” elektrisch systeem combineert elektrische windenergie in huis met elektrische (fotovoltaïsche of PV) technologieën in huis. Een hybride systeem is het beste in regio’s waar piekuren voor wind- en zonne-energiesystemen op verschillende tijdstippen van de dag en het jaar voorkomen.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

52. 52. Op eigenschappen met stromend water is microwaterkracht een eenvoudige en consistente vorm van hernieuwbare energie. Een microwaterkrachtsysteem vereist een turbine, een waterrad en een pomp om de energie van stromend water om te zetten in roterende energie en vervolgens in elektriciteit.

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/