HN  web solutions
Image default
Rechten

Welke rol speelt een advocaat in het Europees recht?

Een advocaat heeft een belangrijke rol bij het toepassen en handhaven van Europees recht. Maar wat houdt die rol precies in? Laten we eens kijken naar de verschillende manieren waarop een advocaat betrokken kan zijn bij Europees recht.

Wat is Europees recht

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten wat we precies bedoelen met “Europees recht”. Dit omvat alle wetten en regels die zijn opgesteld door de Europese Unie (EU) en die van toepassing zijn op de lidstaten van de EU. Dit kan gaan over allerlei onderwerpen, zoals milieubescherming, consumentenrechten, mededinging, belastingen, immigratie, en nog veel meer. Voor alle zaken rondom immigratie kun je bijvoorbeeld een immigratie advocaat inschakelen. Zo is er voor ieder onderwerp een geschikte advocaat met de juiste expertise.

Een advocaat en het Europese Hof van Justitie

Een van de belangrijkste manieren waarop een advocaat betrokken kan zijn bij Europees recht, is door zaken te behandelen voor het Europese Hof van Justitie (EHRM). Dit is het hoogste rechtscollege van de EU en het is bevoegd om zaken te behandelen die betrekking hebben op de toepassing van Europees recht. Als een partij van mening is dat een EU-lidstaat of een EU-instelling zich niet houdt aan Europees recht, dan kan ze een zaak aanspannen bij het EHRM. Een advocaat kan hierbij behulpzaam zijn door de partij bij te staan in de zaak en door het maken van juridische argumenten om te proberen de zaak te winnen.

Een advocaat en nationale rechtspraak

Maar het werk van een advocaat houdt niet op bij het EHRM. Ook in nationale rechtbanken komen vaak zaken aan de orde die betrekking hebben op Europees recht. Bijvoorbeeld, als een consument van mening is dat een bedrijf zich niet houdt aan EU-regels voor consumentenbescherming, dan kan hij een zaak aanspannen in de nationale rechtbank. Ook in deze zaken kan een advocaat behulpzaam zijn door de partij bij te staan en door het maken van juridische argumenten.

Een advocaat en de toepassing van Europees recht

Tot slot speelt een advocaat ook een rol bij de toepassing van Europees recht op de praktijk. Als een bedrijf bijvoorbeeld wil weten of het mag doen wat het van plan is op grond van EU-regels, dan kan het advies vragen aan een advocaat. De advocaat zal dan de relevante EU-regels bestuderen en het bedrijf adviseren over wat wel en niet toegestaan is. Ook als een bedrijf te maken krijgt met een boete vanwege het overtreden van EU-regels, kan een advocaat helpen om de boete te verminderen of zelfs helemaal te laten vervallen.