HN  web solutions
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement maakt ontslag dragelijk

Soms is een reorganisatie onvermijdelijk. In moeilijke tijden moeten bedrijven soms afscheid nemen van gewaardeerde medewerkers.
Inkrimping kan onvermijdelijk zijn, maar organisaties hebben de mogelijkheid om het ontslag voor hun medewerkers dragelijker te maken door professionele ondersteuning te bieden in de vorm van outplacement.

Bedrijven investeren bij ontslagrondes steeds vaker in outplacementdiensten. Outplacement is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw een begrip dat wereldwijd bekend is, maar eind jaren 80 zijn multinationals in Nederland geleidelijk begonnen met het aanbieden van outplacement aan hun werknemers.

In de loop der jaren zijn bedrijven geëvolueerd en zijn ze gaan samenwerken met outplacementserviceproviders om de beste werkwijzen voor het afhandelen van het ontslag en het bieden van ondersteuning aan werknemers met impact te leren. Outplacementdeskundigen bieden vaak ook kritische trainingen aan voor de managers die reorganisaties moeten doorvoeren om ervoor te zorgen dat zij weten wat de beste werkwijzen zijn om dergelijke scenario’s aan te pakken en ervoor te zorgen dat alles eerlijk, transparant en ethisch verloopt.

Outplacement steeds populairder

Hedendaagse outplacementaanbieders brengen elke boventallig verklaarde medewerker in kaart met een persoonlijke carrièrecoach, een professionele cv-schrijver en innovatieve technologische ondersteuning om hun zoekacties naar werk te helpen beheren.

En niet alleen multinationals maken gebruik van outplacement, sinds de invoering van de transitievergoeding overwegen steeds meer bedrijven, ongeacht de branche waarin ze actief zijn, om samen te werken met een outplacementbureau. De toename van outplacement wordt daarnaast gevoed door technologische vooruitgang; vervanging van menselijke arbeid en andere trends in het personeelsbestand zijn de drijvende kracht achter de recente opleving bij bedrijven die outplacementdiensten inhuren om hun werknemers te helpen bij het vinden van nieuw werk. Middels coaching wordt medewerkers geleerd hoe te solliciteren en met hightech oplossingen worden vacatures op het internet in kaart gebracht en kandidaten in staat gesteld snel en eenvoudig te reageren.

OVAL: “Outplacement is succesvol”

Outplacement blijkt ook succesvol. Uit onderzoek van OVAL (de bracheorganisatie voor outplacementbureaus) Meer dan 70 procent van de medewerkers die in 2017 een outplacementtraject hebben gevolgd blijken volgens de eigen brancheorganisatie van outplacementbureaus succesvol in nieuw werk het vat te hebben.

https://www.outplacementverzekering.nl